Klachtenregeling

Indien de zorgverlening van Trijntje Sikkema niet aan uw wensen voldoet en u er samen niet uitkomt, dan is het mogelijk om gebruik te maken van de klachtenregeling van Coöperatie De ZorgProfessional.
Dit klachtenreglement is opgezet conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van De ZorgProfessional: